Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kvalitets Kontrol

El-check er en gennemgang af boligens installationer. El-checket er mindre omfattende end det lovpligtige el-eftersyn.

Skemaerne omfatter andelsboliger,ejerlejligheder, række, kæde og dobbelt huse samt sommerhuse.

Hovedhus opført 2001 eller senere
Samlet bygningsareal, jf. BBR

Maksimalt vederlag

excl. moms kr.

Administrationstillæg kr.

Ialt incl. moms kr

 Under 50 m2

 1.050,00

 78,00

 1.410,00

 50-100 m2

1.350,00

 78,00

 1.785,00

 101-200 m2

1.850,00

 78,00

2.410,00

Større huse og andre bygninger, herunder elinstallationsrapport for

fælleseje og fællesfaciliteter i

ejerlighedskomplekser

Pris aftales individuelt

78,00

-

Hovedhus opført før 2001
Samlet bygningsareal, jf. BBR

Maksimalt

vederlag

excl. moms kr

Administrationstillæg kr.

Ialt incl. moms kr

Under 50m2

1.250,00

 78,00

1.660,00

50-100 m2

1.550,00

 78,00

2.035,00

100-200 m2

2.050,00

 78,00

2.660,00

Større huse og andre bygninger, herunder elinstallationsrapport for fælleseje og fællesfaciliteter i ejerlejlighedskompleks

Pris aftales individuelt

78,00